عبداله ملکی

شهریور ۲۲, ۱۳۹۶

کارگاه با هم فیلمنامه بنویسیم- بندر انزلی – فروردین ۱۳۹۶

شهریور ۲۲, ۱۳۹۶

۲۰ روش ایده پردازی

نویسنده: جیمز اسکات بل مترجم: محمد گذرآبادی همه‌ی داستان‌ها از یک جرقه‌ی اولیه در ذهن نویسنده آغاز می‌شوند. اما بسیاری از داستان ها از همان آغاز […]